Common Threads

Head Office
  • Baluwatar, Kathmandu, Nepal
  • G.P.O Box 8974/C.P.C. Box 612
  • +977-01-4431717/4437124/4424082
  • tpoalliance@gmail.com
Toll Free Number
1660 010 2005
सोमबार देखि शुक्रबार, ९:३० देखि ४:३०

यदि मनसँग सम्बन्धित समस्या भएमा मनोसामाजिक सहयोगका लागि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। NTC बाट यस नम्बरमा फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन।।

Monday to Friday, 9:30 am to 4:30 pm

Please call this number for psychosocial support. You can call this number free of cost from Nepal Telecom network.

Connect With Us